Dotacja na kapitał obrotowy

Przemysław Andrzejewski P. H. U. „CHOD-DRÓG” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przemysław Andrzejewski P.H.U. „CHOD-DRÓG”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 260 323,32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 260 323,32 PLN